طعم بيادماندنی


خوام با تشدید روی خ

چیزهایی که آنیتا این روزها بیشتر می خواهد:

سر جای شایا خوام= می خوام در ماشین روی کار سیت شایا بشینم!

سر کار ددی خوام = می خواهم بروم شرکت بابام!!

ژیلا خوام= می خواهم با مامان بزرگم تلفنی صحبت کنم!

سوار خوام= می خواهم سوار دوچرخه ام شوم!!

تخم خوام= می خواهم تخم مرغ های پن کیک را هم بزنم!!

گوگولی خوام= آهنگ دسا بالا گوگولی آرش را برای من بگذارید!!!


مانا

هدیه دلتنگی

شایا نقاشی اش را بهم میده و میگه: این مال تو و ددی و آنیتا. بزرگ  که شدم و رفتم ژاپن زندگی کنم ، هر وقت دلتون برام تنگ شد این نقاشی را نگاه کنید!


مانا

ماجراهای من و رژیمم(3)

پرونده بسته شد!

دکتر آنیتا بهم گفت بیخود میکنم رژیم میگیرم!! البته با یک لحن مودبانه تر!

حالا بعد از ٧ کیلو کم کردن اگه دیدین نشستم یک کیک شکلاتی را هلف هلف (!) می خورم نگویید چرا ها؟!!


مانا

از عوارض خراب شدن فن کویل ها در زمان برف و بوران!!

ترجیح می دهم تابستان بمیرم، زمستان برای مردن خیلی سرده...


مانا

دندان های آسیا سری دوم

آنیتا بهانه گیر شده...

شایا: وای ! پدرمون را در آورد این دو روزه .از بس گفت مانا بغل. مانا بغل!!!


مانا