طعم بيادماندنی


خواص بچه ها

وقتی بچه داری ، هر روز یک چالش جدید در زندگی ات بوجود میاد.

مدام فکرت درگیره.

چه جوری به این کار عادتش بدم؟  چه جوری عادتش بدم که اون کار را ترک کنه؟!

چه کنم فلان اخلاقش را عوض کنه؟  چه کنم اون کارش را دوباره انجام بده؟

و...

.

.

با تمام" چه کنم چه کنم" ها و سختی ها، به نظرمن همین چالش هاست که به زندگی معنی میده و اون را پر بار تر میکنه.

دوست دارم روزهایی که با اندیشه شروع میکنم.با یک هدف تازه . با برنامه ریزی برای اون هدف. حتی اگر این هدف یک کار خیلی معمولی و ساده باشه...

 

 


مانا

تو بگو!!

از بازی های مامان و پسر چهار ساله اش!

.

.

 

شایا:  بیا بازی

مانا: چه بازی؟

شایا: تو بگو.

مانا: رابین هود

شایا: نه!

مانا: آتش نشان سام

شایا: نه!

مانا: پس چی؟

شایا: پاندا کونگ فو کار

مانا: باشه.من ببری

شایا: نه! تو همه ، من تایلانگ

مانا: باشه.چه اتفاقی بیفته؟

شایا: تو بگو.

مانا: مثلا ببری و پاندا می خواهند بروند پیک نیک

شایا: نه! مثلا می خوان برن سوار موشک بشن

مانا: باشه .مثلا پاندا خلبانه

شایا: نه! ببری خلبانه

مانا : باشه.

مانا در نقش ببری: پاندا بیا سوار موشک شو.می خوایم بریم ایستگاه فضایی .

شایا: نه! می رن ماه

و این بازی به همین ترتیب ادامه دارد....


مانا

برنده ها

زندگی بسیار دشوار است. ولی من از آن سر سخت ترم.    

                                                                      چارلی چاپلین

 

 

عاشق این جمله ام. عاشق آدم های سر سخت هستم. اونهایی که " نه " براشون معنی نداره.  اونهایی که می جنگند تا به آن چه می خواهند می رسند.

خوشا به حالشون...


مانا

تشکر شایایی!!

ساعت " بن تن" را می دهم دستش.

 چشمهایش از شادی برق می زند.

می گه: خیلی باحاله!

بعد که ساعت را بست ، با لبخند بهم نگاه می کنه و می گه: خسته نباشی!

 


مانا

کله معلق

آنیتا دیگه به سنی رسیده که دلش نمی خواد توی بغلم خودش را رها کنه و آرام شیرش را بخوره.

دوست داره وقت شیر خوردن بایسته!... معلق بزنه!...باسنش را هوا کنه!... همین طور که داره شیر می خوره از بغلم بیاد پایین و ایستاده بخوره!... بچرخه!... و حتی لباسمو بزنه کنار و خودش سر شیشه اش(!) را پیدا کنه و شیرش را بخوره!....

من هم سعی میکنم از تک تک لحظاتش لذتم را ببرم.


مانا