طعم بيادماندنی


عامل باشید

عامل بودن یعنی مسولیت خود را به عهده گرفتن،ملامت نکردن اوضاع و شرایط یا اشخاص.یا این  بهانه که رفتارتان حاصل شرطی شدن شماست.

 

اگر به واژه مسولیت  responsibility توجه کنید می بینید که در اصل  response- ability  یا توانایی پاسخگویی نام دارد.به این معنی که توانایی آن را دارید که پاسخ یا واکنش خود را انتخاب کنید.

 

مردمان موفق و موثر  عامل اند .یعنی مسوول اند.در نتیجه رفتارشان حاصل تصمیم و انتخاب آگاهانه خودشان و مبتنی بر ارزشهاست.

 

افرادی که عامل نیستند را افراد " واکنشی" و یا " قربانی" می نامیم.

 

زبان افراد واکنشی اینگونه است:

 

کاری از دستم ساخته نیست...

 

من اینطور هستم.

 

او واقعا مرا به خشم میاورد.

 

مجبورم این کار را انجام دهم.

 

من باید این کار را انجام دهم.

 

ای کاش..

 

اگر...

 

آنها با این کار موافقت نخواهند کرد.

  

افراد واکنشی می خواهند از زیر بار مسولیت شانه خالی کنند.کسی که خود را مسوول نداند، طبعا اوضاع و شرایطی بوجود میاورد که از باور او حمایت کند.یعنی به پیشگویی های می پردازد که خود را به اثبات می رسانند.در نتیجه این افراد به طرزی فزاینده احساس قربانی بودن و عدم تسلط میکنند.و همواره در حال ملامت کسی یا چیزی هستند.حتی شاید ستارگان را به باد ملامت بگیرند و مثلا بگویند:"آخر من متولد فلان ماه هستم .به این دلیل عجولم و عجولانه تصمیم میگیرم."!!

 

حال آنکه انسان عامل فقط  ارزشها و اصولی را انتخاب میکند که خودش درونا بتواند صحت و اعتبار آنها را تشخیص دهد و تایید کند.

 

هیچ چیز الهام بخش تر و هیجان انگیز تر از این نیست که بدانیم که به رغم آنچه برایمان رخ می دهد می توانیم پاسخ یا واکنش خویش را انتخاب کنیم.زیرا میان محرک و واکنش اندک فاصله و یا زمانی وجود دارد

   

برداشتی کوتاه از - عادت اول -  کتاب هفت عادت مردمان موثر نوشته استفان کاوی و ترجمه گیتی خوشدل .نشرپیکان

  

پ.ن: خودتان را کشف کنید.در زندگی چقدر عامل هستید و چقدر قربانی؟

.

 

مانا