طعم بيادماندنی


مامان مضطرب

شایا مریض-  تب بالا- استفراغ- دکتر اورژانس:  آزمایش خون و ادرار-( از کی تا حالا بعد از 3 ساعت تب از بچه 2 ساله آزمایش خون و ادرار میگیرن؟؟؟!!!)- با دردسر زیاد آزمایش خون را دادیم- تا حالا اینقدر هول نشده بودم- ضربان قلبم بالا- دلم می خواست گریه کنم وسط بیمارستان- دکتر اورژانس جواب آزمایش را ندیده : باید شایا بستری بشه! – منوچهر :ما توی خانه مواظبشیم.- دکتر اورژانس: مسولیت خودتونه.خطرناکه- تن شایا داغه داغه- بازم دلم می خواد گریه کنم- توی ماشین هزار تا فکر میکنم- تا صبح پاشویه می کنیمش- تبش بالاست- دستی که ازش خون گرفتن یک تیکه اش کبوده- بازم فکر میکنم: مسولیتش با شماست- فردا می برمش یک دکتر دیگه: اگه بعد از 4-5 روز تبش پایین نیاد ازش آزمایش خون میگیریم.این یک ویروسیه- شب تب شایا پایین اومده- اشتهانداره ولی عوضش تبش پایین اومده  

 

پ.ن : شما جای من بودین با اون دکتر اورژانس چه کار میکردین؟


مانا