طعم بيادماندنی


هوش لذتی!

 

هر روز باید لذت  اون روز مان را جشن بگیریم.

 

از بودن با همدیگه لذت ببریم.

 

از لحظه " حال" لذت ببریم.

 

از پولی که در میاریم و خرح میکنیم لذت ببریم.

 

از کاری که میکنیم و درسی که می خوانیم  لذت ببریم.

 

تعطیلات آخر هفته مال کار و درس نیست.برای اینه که تفریح کنیم و لذت ببریم.

 

...

 

لذت های زندگیمونو" کشف" کنیم.

  

عجب زندگی ای میشه!نه؟

.

پ.ن: خودم هم نفهمیدم این پست مایه های طنز هم داشت یا خیلی جدی نوشته شده بود!!

.

  

مانا