طعم بيادماندنی


گاو کثیف

- شایا لباس ها و کفش و کلاهش را خودش باید انتخاب کنه.برای همین برای ما کاملا  عادیه که یک روز گرم چکمه و دستکش بپوشه و یا در زمستان کفش صندل! ( البته این اتفاق جند بار بیشتر نیفتاده!) ولی بعضی از لباس ها و کفش هایی را که خیلی دوست داره مدام می پوشه وممکنه چند جفت کفش و بعضی از لباس هاش اینقدر پوشیده نشوند که دیگه براش کوچک بشه.

 

- دیروز شایا با منوچهر لگو بازی میکردن و شایا پیشنهاد های عجیبی می داد.مثلا بیا یک گاو کثیف درست کنیم.یا بیا یک خروس کثیف درست کنیم.من یک کم تعجب کردم که چرا همه چیز را باید کثیف درست کنند؟ بعد یادم اومد که صبح شایا را به کارواش برده بودیم و من براش توضیح داده بودم که ماشین چقدر کثیف شده و بعد از شستن چقدر تمیز میشه.اون هم در لگو بازی هاش یک حیوان کثیف درست میکرد و بعد به کارواش می بردش تا تمیز بشه.نکته جالب این بود که دقیقا شایا کثیفی را یک امکان ذاتی برای حیوانش می دید. و فکر میکرد که باید حیوان را کثیف درست کنه تا بعد بتونه بشورتش و تمیزش کنه. و این نکته را نمی دید که می تونه یک گاو درست کنه و بعد کثیفش کنه و بعد بشورتش.

یاد قضیه " من بدم .تو خوبی " بچه ها افتادم.که در این سن و سال با هر کار بد و اشتباهی که ازشون سر میزنه  فکر میکنند ذاتشون بده و خود را موجود" بدی " می دانند.   و نه یک" بچه خوب" که کار " بدی " کرده است.

و این موضوع که ما به عنوان والدین چقدر باید بر " خوب " بودن آنها تاکیید کنیم و هرگز_ به خاطر کار اشتباه_ به بچه ها نگوییم که تو بچه بدی   هستی.هرگز.

 

- برنامه the moment of truth   یکی از اون برنامه هایی است که من نمی تونم درکش کنم.یکنفر حاضر میشه به خاطر جوایز بالای این برنامه دستگاه دروغ سنج را به خودش ببنده و جلوی فامیل و دوستانش سوالات بسیا رسختی را جواب بده و به ازای هر سوال درست مبلغ زیادی پول ببره.البته هرکجا که بخواد می تونه جایزه اش را بگیره و از جواب سوال های بعدی منصرف بشه ولی اگه جواب یک سوال را دستگاه دروغ سنج اشتباه بدونه تمام جایزه اش می پره.حالا سوال هایی که ازشون میشه گاهی  واقعا دردناکه .مثلا از شوهری در جلوی زنش پرسیده میشه که تا حالا با زن دیگه ای بودی؟ که خب دم برنامه گرم! مجبور میشه جواب واقعی را بده.ولی بعضی وقت ها می پرسه آیا تا به حال به زن دیگه ای فکر کرده ای؟ (ممکنه برای خیلی از آدمها جواب دادنش مشکل باشه!) یا به نظرت دوست دخترت آدم خسته کننده ای است؟ و شرکت کننده به چشم های دوست دخترش نگاه میکنه و مجبور میشه بگه : بله!  یا هزار تا سوال سخت دیگه راجع به مادر و پدر و دوست و شغل و ...

 

سوال هایی که مربوط به " عمل " میشه به نظرم می تونه قابل پیش بینی برای شرکت کننده باشه.ولی سوالاتی که مربوط به " ذهن و فکر" میشه همیشه سخت ترین سوالاته.

آیا شما حاضرین در این برنامه شرکت کنین؟ 15 تا سوال شخصی جواب بدین و صد هزار دلار ببرین!

 


مانا