طعم بيادماندنی


تعطیلات واقعی

دستاوردهای سفر کوش آداسی:

 

-         یک بدن کاملا ذغالی!

-         روحیه سرحال

-         خستگی راه برگشت!

-         یک ساعت و نیم بهم خوردن زمان خواب شایا( دیشب 2 خوابید!)

-         چند تا پیراهن جدید!

-         یک عالمه خاطرات خوش

-         از همه مهمتر یک کیلو و نیم اضافه وزن!

 

 

 

 

 


مانا