طعم بيادماندنی


هنر عشق ورزیدن

هیجان زده ام.چند صفحه از کتاب را می خونم ، چند تا نفس عمیق میکشم و دوباره ادامه میدم.این نفس های عمیق راهی است برای خالی کردن هیجانم.

کیف میکنم از خواندن کتاب هنر عشق ورزیدن   اریک فروم

اگه من مسول انتخاب واحد های دروس دبیرستان بودم،خلاصه این کتاب حتما جزو درس های دبیرستان میشد.

چرا- در بهترین دروه یاد گیری ذهنم - اینقدر فرمول های شیمی و مثلثات و ... حفظ کرده ام ،اما کتابی - که در تمام عمر به درد من می خوره – را در 32 سالگی کشف کردم؟

 

فرقی نداره چند سالتونه. پیشنهاد میکنم حتما بخوانیدش

 


مانا