طعم بيادماندنی


زندگی همینه

-         راهرو جلوی در خانه ما ، پر شده از سبد گل و تاج گل.  چند شب پیش عروسی دختر همسایه مان بود

-         راهرو جلوی در خانه مامان و بابام، پر شده از سبد و تاج گل .  چند روز پیش پسر همسایه شون در سقوط هواپیما جانشو از دست داد.

-         از راهروی جلوی در خانه  ما،  مدام صدای تبریک و موزیک شاد بگوش میرسه.

-         از راهروی  جلوی در خانه مامان و بابام، با اینکه رفت  وآمدهمسایه شون  خیلی زیاده، یا صدای ناله میاد یا هیچ صدایی نمیاد.انگار نه انگار که  50 – 60 نفر داخل آن خانه هستند.همه ساکتند.

 

متعجبم که شایا چی  فکر میکنه؟

 

پ.ن: نمی دونم چرا پست تولد 32 سالگی ام اینجوری شد. لابد  زندگی همینه.


مانا