طعم بيادماندنی


چرا؟

شایا شروع کرده به پرسیدن " چرا"

 

 

       -    چرا توی این مسابقه فوتبال تیم آبی بازی نمیکنه؟

       -    برای اینکه توی مسابقه فوتبال فقط دوتیم بازی میکنن. اینجا هم سفیدها و قرمزها بازی میکنند.

-         چرا دوتا تیم بازی می کنند؟

-         چون مسابقه فوتبال با دوتا تیمه.

-         چرا دروازه بان افتاد؟

-         چون می خواست توپ را بگیره و شیرجه زد و افتاد زمین

-         چرا شیرجه زد؟

-         ....

و ادامه دارد...

 

جایی خوانده بودم که بچه ها چون خود را مرکزجهان می دانند ؛  پرسیدن سوال " چرا" نه فقط برای دانستن و فهمیدن است بلکه می خواهند بدانند که چرا دنیا به میل و خواسته آنها نیست!


مانا