طعم بيادماندنی


بچه زرنگش خوبه از همه زنگش خوبه!

شایا بهم میگه:‌من رنگ پوستمو دوست ندارم.دلم می خواد سیاه پوست باشم!!

 

دیگه این مدلیشو ندیده بودم!

پ.ن: اگه اوضاع تا ٣٠ سال دیگه همینجوری پیش بره ، فکر کنم باید منتظر نوه های دورگه باشم!!خنده

 


مانا