طعم بيادماندنی


چه جوری؟ اینجوری؟

-         قسمتی از کتاب پرورش هوش عاطفی نوشته جان گاتمن و ترجمه فرناز فرود:

دن پدر جنیفر می داند که هنگامی که دخترش اندوهگین و یا خشمگین است ، به پدرش بیش از هر زمان دیگری احتیاج دارد. دن می گوید:"آرام  کردن و تسکین دادن دخترم بیش از هر کار دیگر ی در رابطه با او ، به من احساس پدر بودن می دهد.من باید کنار او باشم... باید به او بگویم که اشکالی ندارد و او تاب تحمل این مشکل را خواهد داشت و احتمالا با مشکلات بیشتری در زندگی روبرو خواهد شد."

 

-         می دانید که ستاره دریایی مغز ندارد!

پیشنهاد: از این بعد به جای واژه های قدیمی و از مد افتاده کله پوک، احمق و... می توانید از واژه جدید التاسیس " ستاره دریایی" استفاده کنید!!

 

شعار هفته:  وقتی یک مدت وبلاگ نمی نویسی، آخرش اینجوری میشی!!

 


مانا