طعم بيادماندنی


شب یلدای من!

-         طولانی ترین شب سال برای من شبی است که پسرم تب داره و استفراغ هم می کنه.( مثل دیشب)

-         طولانی ترین شب وقتی است که هر چقدر به ساعت نگاه میکنی ، نمیگذره و انگار هیچ وقت صبح نمیشه!

-         طولانی ترین شب سال وقتی است که هرچقدر سعی میکنی تب پسر کوچولوت را پایین بیاری، نمی تونی!

-         طولانی ترین شب سال ممکنه چند بار در سال تکرار بشه!

-         طولانی ترین شب سال برای من این گونه است!

 


مانا