طعم بيادماندنی


عوارض بارداری و کله اسب

اینو یادت میاد: 

پسرت ازت خواسته که آرم ماشینهای مختلف را براش بکشی.چندتای اول و مشهورترش که خیلی راحته! بعد نوبت ماشین خودته.پسرت میگه : آرم ماشین خودمون یک " شیره که دورش خط نداره" . فکر میکنی پس چرا تا حالا به خطش توجه نکرده بودی! اصلا این آقا شیره یال و کوپال داره یا نداره؟ نمی دونی! البته شیره بد هم در نمیاد!  مرحله بعد ازت خواسته میشه آرمی که شبیه" کله اسب" هست را بکشی.  انگار دفعه اوله که می شنوی! جوری به پسرت نگاه میکنی که انگار داره اشتباه مبکنه.بهش میگی: کله اسب؟      از خودت یک کله اسب میکشی و پسرت هم قبولش میکنه.   فردا اولین ماشینی که در خیابان می بینی یک سمنده با یک کله اسب!    انگار اولین باره که نگاش میکنی!  از خودت شرمنده ای!!  یاد استاد طراحی ترکیب ٣ می افتی که چقدر ازتون خواست " به جزییات دقت کنید. شماها معمارین"!

 

خوشحالی که می تونی بی دقتی ات را بندازی گردن " فراموشی دوران بارداری"! والا چه کار میکردی؟؟!!

 

پ.ن: ولی بدجوری دچار فراموشی شده ام!


مانا