طعم بيادماندنی


امیدوارانه!

چرا هر کتاب خواهر و برادرهایی را که باز میکنم ، اینقدر منو میترسونه؟  هر بخش مربوط به یکی از خبر های خوشه: دعوا- درگیری- رقابت- چنگ زدن – گاز گرفتن...  اینها فقط قسمتی از خبرهای خوشه!!

 

این قسمت از کتاب  راهنمای بهبود روابط خواهر و برادرها نوشته پت اسپانگین و ترجمه سارا رئیسی را ببینین:

خبر خوب

می خواهید خبر خوب را بشنوید؟ طبیعی است. در واقع بگو مگو کردن کاملا طبیعی است. البته خبر بد این است که بچه های شما که کاملا طبیعی هستند بر سر همه چیز دعوا خواهند کرد و از دعوا کردن دست نخواهند کشید تا یکی از آنها سر انجام خانه را ترک کند!

 

پ.ن: چرا من تک فرزندم؟  چرا هیچ چیز از خواهر و برادری نمی فهمم؟

پ.ن 2: به یک کتاب پر از حقایق دلپسند و خوب و خوش راجع به خواهر و برادرها نیازفوری دارم!  پیدا میشه؟؟!!

پ.ن3: به اون دوستی که کامنت گذاشته بود که داره راجع به فرزند دوم تحقیق میکنه بگم که همه  حرف های این پست- که خودم نوشتم-  درست، ولی  تک فرزندی به نظرمن معایبش بیشتره!


مانا