طعم بيادماندنی


ماه نهم!

-         براش فرقی نمیکنه این دنده های منه یا استخوان لگن یا مثانه پر! گاهی آنچنان می زنه که از جام می پرم!!

-         پیشنهاد شایا: اسم خواهرمو بزاریم "شایا". تا هم اسم من باشه!

-         خرید برای نوزاد واقعا کیف میده .ولی وقتی بیشترخریدش  بیفته در ماه 8 و9 حاملگی – همراه  با یک پسر 3 ساله – گاهی نفسی برای من نمی مونه!

-         تازگی ها  می تونم  فشار کف پاهاشو تشخیص بدم. یه پای کوچولو که درست زیر معده من، شکمم رابه بیرون  فشار میده ...چه لذت بخشه مادر بودن قلبJ

-         فعلا با حلقه ازدواجم خداحافظی کرده ام.جاش روی دستم خالیه! خدا به داد اضافه وزنم برسه!!

وقتی منوچهر حلقه را برام خرید 48 کیلو بودم. یادش به خیر!!!!

 

-    بعضی از این پیراهن های دخترانه کوچولو را واقعا باید خورد! از اونهایی که دامن کوتاه چین چین گل گلی دارن!

 


مانا