طعم بيادماندنی


انتخابات و من !!

-         فواید انتخابات خیلی زیاده.مثلا من بعد از 9 روز توانستم امروز از خانه بیرون برم!

-         اوضاع تحت کنترله!

-         با وجود تمام دوران سخته سزارین و سینه درد و شب نخوابیدن و ... ولی انگار به خاطر تجربه قبلی مسایل راحت تر میگذره و راحت تر میشه از وجود بچه کوچولو لذت برد.

-         فعلا برم بخوابم که دیشب 2 ساعت خوابیده ام.

-         مرسی از همه تبریکات.


مانا