طعم بيادماندنی


امروز

لحظه درخشانیه وقتی تحت تاثیر" چیزی "، تغییری توی زندگی ام یا طرز تفکرم میدم.

این چیز ممکنه یک جمله توی یک کتاب باشه      یا توی یک فیلم .

یا دیدن زندگی  یک نفر خاص باشه    یا شنیدن یک حرف تازه.

وقتی تحت تاثیر قرارمی گیرم یه مانای جدید میشم.شور و شوقم زیاد میشه.

 امروز هم از اون روزهامه.

امروز هم یک مانای جدیدم


مانا