طعم بيادماندنی


سزارین

سوال: هفته اول بعد از عمل سزارین خود را چگونه گذراندید؟

 

جواب:

 

پنج شنبه  9 صبح : عمل سزارین

جمعه صبح :  ترخیص از بیمارستان

جمعه عصر: آنیتا تب کرد و رفتیم اورژانس بیمارستان پارس( از حدود فرمانیه به بلوار کشاورز!)

شنبه صبح: مطب دکتر سماعی( چک آپ شایا و آنیتا)

یکشنبه صبح: بیمارستان پارس(آزمایش زردی از روی پوست برای آنیتا)

یکشنبه ظهر: آزمایشگاه فاضل ( آزمایش خون 3 روزگی آنیتا)

دوشنبه عصر: بیمارستان پارس(آزمایش زردی از روی پوست برای آنیتا)

دوشنبه  شب: بیمارستان کسری( آزمایش خون برای چک زردی آنیتا)

سه شنبه بعداز ظهر: بیمارستان کسری (آزمایش خون  آنیتا برای اندازه گیری زردی)

سه شنبه عصر: مطب دکتر مهدیزاده ( برداشتن پانسمان خودم)

چهار شنبه صبح : مطب دکتر سماعی( چک آپ آنیتا)

پنج شنبه: عجیبه!! چرا جایی نرفتیم؟!!

جمعه: بیمارستان کسری( آزمایش خون آنیتا برای اندازه زردی)

***

تمام این کارها بعلاوه رسیدن به یک نوزاد تازه متولد شده و یک پسر 3 ساله

...

 

کی گفته بعد از عمل باید استراحت کرد؟؟  هر کی گفته حتما اشتباه کرده!!

...

 

پ.ن: واقعا همه اش را خوندین؟ مرسی.  نوشتمشون تا یادم نره!!


مانا