طعم بيادماندنی


شکنجه آبشار

در کتاب خلاقیت نوشته دکتر تورنس  یکی از تمرین ها این بود :

چگونه می توانید یک آبشار را شکنجه دهید.    وقتی موضوع تمرین را خواندم به نظرم خیلی خشن آمد و ازش رد شدم.الان می فهمم که موضوع فقط استفاده از مغز و خلاقیت بوده وربطی به خشونت نداره.

از اونجایی که خلاقیتم ته کشیده ، می خوام الان تمرینم را شروع کنم...

چگونه می توانید یک آبشار را شکنجه دهید؟     هر چه تعداد جواب ها بیشتر و خلاقانه تر باشد امتیاز شما بیشتر است.

.

.

.

.

من تمرینم را حل کرده ام.شما دوستان خلاق، نظری دارید؟


مانا