طعم بيادماندنی


کشف

سنگ کف خانه،لبه فرش،پایه میز و صندلی،چرخ کالسکه،لبه ستون،پایه میز اتو،جوراب و شلوار اعضای خانواده، اینها همه قسمتی از وسایلی هستند که آنیتا چهار دست و پا و یا نشسته نشسته( باسن خیز!) به سمتشون میره و با اشتها لیس شون میزنه!!

یادم باشه وقتی به حرف افتاد ازش بپرسم کدومشون از همه لذیذ تر بود؟!!


مانا