طعم بيادماندنی


سه بعدی

چرا اکثر مراسم سنتی ما در نگاه بیننده " فلت" و " تک بعدی " هستند؟!!

.

وقتی مثلا سفره هفت سین عید را با جشن کریسمس مقایسه می کنم ، یک سفره یک بعدی می بینیم که در زمین پهن شده است... و برعکس د رجشن کریسمس، درخت- حجم سه بعدی- می بینیم که از بالا تا پایین تزیین شده است و در هر زاویه ، نمود متفاوتی به بیننده ارائه می دهد.

.

د رجشن عقد و عروسی ، سفره عقد دوباره همون حس " تک بعدی" را به مراسم می دهد.( نشسته بر روی زمین).

 در صورتیکه در مراسم عقد کلیسایی ، ما شاهد" حرکت "عروس در فضای تالار هستیم وبعد ناظرین نشسته ، و عروس و داماد در حالت ایستاده هستند و در وافع بینندگان به فضایی سه بعدی چشم دوخته اند.

.

اضافه کردن ارتفاع به حجم دو بعدی  در مراسم سنتی ، همیشه حس مطبوعی از خلاقیت را در من به چالش می طلبد.امسال هم به یک سفره هفت سین سه بعدی فکر می کنم...


مانا