طعم بيادماندنی


تشکر شایایی!!

ساعت " بن تن" را می دهم دستش.

 چشمهایش از شادی برق می زند.

می گه: خیلی باحاله!

بعد که ساعت را بست ، با لبخند بهم نگاه می کنه و می گه: خسته نباشی!

 


مانا