طعم بيادماندنی


برنده ها

زندگی بسیار دشوار است. ولی من از آن سر سخت ترم.    

                                                                      چارلی چاپلین

 

 

عاشق این جمله ام. عاشق آدم های سر سخت هستم. اونهایی که " نه " براشون معنی نداره.  اونهایی که می جنگند تا به آن چه می خواهند می رسند.

خوشا به حالشون...


مانا