طعم بيادماندنی


خواص بچه ها

وقتی بچه داری ، هر روز یک چالش جدید در زندگی ات بوجود میاد.

مدام فکرت درگیره.

چه جوری به این کار عادتش بدم؟  چه جوری عادتش بدم که اون کار را ترک کنه؟!

چه کنم فلان اخلاقش را عوض کنه؟  چه کنم اون کارش را دوباره انجام بده؟

و...

.

.

با تمام" چه کنم چه کنم" ها و سختی ها، به نظرمن همین چالش هاست که به زندگی معنی میده و اون را پر بار تر میکنه.

دوست دارم روزهایی که با اندیشه شروع میکنم.با یک هدف تازه . با برنامه ریزی برای اون هدف. حتی اگر این هدف یک کار خیلی معمولی و ساده باشه...

 

 


مانا