طعم بيادماندنی


لندن

تعطیلات خیلی خوبی داشتیم.این دوهفته هر ثانیه اش بهمون خوش گذشت.الان هم باید برم چمدان ها را باز کنم .

پ.ن: یادتون باشه اگه در ماه آگوست میروید لندن ، گول فصل تابستان را نخورید و حتما با خودتون کت یا ژاکت هم ببرید!!!ه 


مانا