طعم بيادماندنی


دایناسورها و جوجوها

در موزه تاریخ طبیعی لندن، شایا از دیدن  انواع دایناسورها لذت می برد و باهاشون عکس  می گرفت.

و اما آنیتا ...

با دیدن  هر کدام از آن دایناسورهای غول پیکر ذوق می کرد و با صدای بلند داد می زد : جو جو !


مانا