طعم بيادماندنی


عاشقانه غیر رمانتیک

بچه ها ی من تا وقتی خیلی  کوچک هستند احتمالا  فکر میکنند جمله " دوستت دارم " یک جمله وحشیانه است!    چون مامانشون بغلشون میکنه ومحکم فشارشون میده و همانطور که داره روی هوا تابشون میده و تند و تند بوس شون میکنه بهشون میگه : دوستت دارم ، دوستت دارم، دوستت دارم ، دوستت دارم!

 


مانا