طعم بيادماندنی


از بچه ها..

-       من رفته ام بیرون!!

آنیتا رفته قایم شده .داد میزنه: آندی( یعنی بیاین و آنیتا را پیدا کنید.)

بلند می گم: آنیتا.آنیتا کجاست؟

داد میزنه: ددر

...

من خودکفا هستم!

برای شایا کورن فلکس ریخته ام که بخوره. می بینم آنیتا رفته داره صندلی را به زور هل میده کنار. از تو کابینت جعبه کورن فلکس را در میاره بیرون. از کشو یک کاسه بر میداره. برای خودش کورن فلکس میریزه و می ره میشینه کنار شایا مشغول خوردن میشه!!

...

خوشدل

فعلا عاشق  رنگ زرده.

از شکل ها هم بیضی و لوزی را می شناسه!!

لباسش را خودش انتخاب میکنه.اگه خیلی دوستش داشته باشه مصیبته که از تنش در بیاریم.

لباسش را به همه نشان میده و میگه : خوشدل( خوشگل)

خیلی از کلمه ها را به روش خودش تکرار می کنه. مثل:

شی شی: شیرینی!  جی جی : جو جو !  سی سی : سی دی! خار پوف: خاموش! باد: بادکنک!

جمله های دو کلمه ای میگه.

امروز پای تلفن به ژیلا  میگفت: مانا با ژیلا. که یعنی مانا می خواد با ژیلا صحبت کنه.

عاشق بالا رفتن از هر چیزیه. یا روی کابینته . یا روی میز نهار خوری . یا بالای دسته مبل!!

...

پات

بهش میگیم " پات را بده تا کفشت را بپوشانم"یاد گرفته   به جای " پا" میگه " پات"

می میرم از خنده.  پاش را میاره جلو میگه " پات"

گاهی هم میگه: من پات ! یعنی: پای من!

...

مرسی

هر چیزی بدم به دستش میگه: مرسی مانا

...

...

شکارچی شجاع

شایا: مانا میدونی من می تونم  یک خرس یزرگ را شکار کنم. ؟ اصلا هم ازش نمی ترسم.

مانا: آها

شایا: می پرم روش و چشماش را در میارم

مانا: خب؟

شایا : بهش تیر اندازی هم میکنم

مانا: آها

  جند دقیقه بعد

شایا: مانا میشه بیای توی توالت منو نگاه کنی  مواظبم باشی!!

...

من و دایناسور ها

مانا: شایا می دونی دایناسورها 160 میلیون سال پیش زندگی می کرده اند. این یعنی خیلی خیلی وقت پیش.

شایا: یعنی از صد روز هم بیشتر؟

مانا: آره .خیلی خیلی وقت قبل تر.هنوز آدم ها نبودند.

شایا: من زمان دایناسور ها بوده ام.

مانا: جدی؟ پس الان تو چند سالته؟

 شایا: زمان دایناسور ها  ده سالم بوده!!

...

کارتون

مانا: شایا می خواهی یک سی دی ببینی؟

شایا که چشماش برق می زنه از خوشحالی : اگر خودت دوست داشته باشی.

...

علم بهتر است یا ثروت؟

دکتر سماعی در حال معاینه  به شایا: تو هم می خواهی مثل بابا و مامان مهندس بشی؟

شایا محکم و با قاطعیت: نه!

دکتر سماعی: چه کاره می خواهی بشی؟

شایا: فوتبالیست

دکتر سماعی: آفرین .یک عاقل تو شماها پیدا شد!!

...

شوخ بن شا

شایا: به من می گن " شوخ بن شا" یعنی شایایی که همیشه شوخی میکنه و بن تن را دوست داره

 

 


مانا