طعم بيادماندنی


مانای متفاوت

دنبال یک مانای متفاوت می گردم. قسمت متفاوتی از وجودم ،که تا حالا در این وبلاگ بیانش نکرده ام. اگر پیداش کنم حتما باز هم می نویسم...


مانا