طعم بيادماندنی


از اين در اون در

- مثل اینکه اسفند و زدن به تخته و .... کارساز نشد.فردای روزی که پست پایینی را نوشتم شایا خورد زمین و لثه اش پاره شد و لبش هم به اندازه یک فندق باد کرد.هر بار نگاهش میکردم آه از نهادم در میومد.

- شندم یک دستبندی هست که بعضی از celebrity ها دستشون می کنند و این خاصیت را داره که هاله ای دور بدن ایجاد میکنه و از چشم بد دورشون نگه میداره!

- بازم شنیدم که یه ساعت هایی هست که هرکی دستش کنه مانع تاثیر امواج به خصوص امواج موبایل بر روی بدن میشه.قیمتش هم پانزده هزار دلار ناقابله.

- شایا من را گاهی "مانا" صدا میکنه و گاهی هم "ماما". ولی تازگیها بعضی وقتها "نانا"هم صدام میکنه!

کسی از اون دستبند ها سراغ نداره؟

 


مانا