طعم بيادماندنی


يک پست اطلاعاتی!

- این عکس  آقای هوارد هیوز میلیونر معروف هالیوودی است که فیلم  aviatorاز زندگی شخصی او ساخته شده.

شما  اگر به جای آقای اسکورسیزی بودین، از لیوناردو دی کاپریو برای ایفای این نقش استفاده می کردین؟ بعضی وقت ها آدم نمی دونه چی باید بگه!

 

- اگه می خواهید بدونید که 100 جایی که قبل از مرگتون باید ببینید کجاها هستند به این سایت سری بزنید.http://www.essential-architecture.com/

من که خجالت میکشم بگم چند تا شو دیده ام.

 

- چند جمله معروف در مورد خلاقیت:

"There are no problems - only opportunities to be creative."
Dorye Roettger

"To live a creative life, we must lose our fear of being wrong."
Joseph Chilton Pierce

"I am always doing that which I can not do, in order that I may learn how to do it."
Pablo Picasso


مانا