طعم بيادماندنی


باهوش باشيم

برای افزایش رشد عقلی( هوش) در بچه ها و بزرگترها:

1-     خانه ای سرشار از محبت و عشق و شادی داشته باشیم

2-     خواندن کتاب و مطالعه(خصوصا در بچه ها باعث ایجاد تمرکز میشود.)

3-     بین سنین 6 تا 18 سالگی هفته ای 5 بار و هر بار 2 ساعت ورزش گروهی و یا 10 ساعت در هفته

4-     از 6 سالگی به بعد بازی پازل و شطرنج

5-     از 6 سالگی به بعد هر چه بیشتر حفظ کردن.مثل شعر و یا فرمول

6-     نواختن یک آلت موسیقی

7-     نقاشی و شناخت هنر

8-     کنترل ضمیر و ذهن مانند ریلکسیشن یا یوگا

9-     بچه ها در بحث و گفتگو شرکت کنند

10-  حل جدول و معما از 6 سالگی به بعد

11-  دوست مناسب

12-  خواب مرتب

13-  تغذیه مناسب

14-  رابطه جنسی مرتب( واضح است که این قسمت مربوط به بزرگسالان است!)

15-  آشنایی با فرهنگ های مختلف

16-  مطالعه علوم بخصوص ریاضیات  و از همه مهمتر هندسه

برگرفته از سخنان دکتر هولاکویی

                                            

 

 


مانا