طعم بيادماندنی


مامی

-         دیروز 3 تایی همدیگر را بغل کردیم و بوسیدیم.این حلقه 3 نفره خیلی مزه داد.نمی دونم شایا تا چه زمانی خوشش میاد که بغلش کنیم و ببوسیمش.الان که اجازه میده حداکثر استفاده را می کنیم.

-         چند روزی میشه که شایا شروع کرده منو مامی صدا میزنه.اسمهای من توی این 7 ماهی که شایا منو صدا میزده اینها بوده: ماما- مانا-ناما-گاهی نانا-دوباره مانا و حالا مامی.تا 17 سال دیگه نمی دونم چه چیزهایی اضافه میشه!

-         به خاطر اینکه برادر نداشتم موضوع رفتار پسر ها با همدیگه برام مثل یک رازه.از وقتی فهمیدم که قراره پسر دار بشم سوالاتم از منوچهر شروع شد: اگه تو مدرسه با کسی دعواش شد من بهش چی بگم؟ اگه کسی کتکش زد من بهش بگم چه کار کنه؟ اگه...؟ اینقدر سوال کردم و نگرانی نشون دادم تا اینکه منوچهر بهم گفت که تمام این جواب ها را خودم بهش میدم تو کاری به این مسایل نداشته باش!دیروز توی کلاس بالاخره جوابمو گرفتم.برای اون مامان هایی که دلشون می خواد بدانند می نویسم

اگر بچه ای فرزندتونو توی مهد کودک و یا مدرسه میزنه اول بهش یاد بدین که از حقش دفاع کنه یعنی کسی حق نداره اونو بزنه.راه درستش هم این است که اول سعی کنه دست کسی را که بر سمتش بلند شده بگیره و به اون اجازه کارش را نده ولی اگه نمی تونه این کار را بکنه از محل فرار کنه یعنی یا جاخالی بده و یا محل را ترک کنه.زدن، کار مناسبی نیست و به هیچ وجه کودک نباید مقابله به مثل کند.

یکی دیگه از روش های احقاق حق نیز "نه گفتن" است.کودک باید یاد بگیره در جایی که دلش نمی خواد "نه" بگه و این تنها در صورتی در بچه نهادینه میشه که ما به "نه" های او احترام بگذاریم.


مانا