طعم بيادماندنی


ترک شير!

- از اول مهر ماه تصمیم گرفتم که شایا را از شیر خودم بگیرم.می دانستم که به تدریج گرفتن بهترین راه حله.هفته های اول شایا خیلی با من راه اومد .یعنی اصلا درخواست شیر نمیکرد مگر هفته ای یکی دوبار،که آنرا هم من بهش می دادم. و خیلی خوشحال و سرحال بودم که همه چیز به خوبی و خوشی داره تمام میشه.

این چند روزه یکباره متوجه شدم که نه تنها صبح شیر می خواهد بلکه بعد از ظهر هم تقاضای آنرا میکند.می دانستم که اگر باهاش راه بیام تمام زحمات هردوتامون بی نتیجه می مونه.این شد که امروز صبح مجبور شدم براش توضیح بدم که چرا بهش شیر خودمو نمی دم.و اینقدر بهم سخت گذشت  وقتی که با چشمای پر از اشک بهم نگاه می کرد و شیشه اش را کنار می زدو می گفت شیر شیر.

ولی اینقدر بغلش کردم و نازش کردم و بهش گفتم که چقدر دوستش دارم که بهم خندید و فعلا همه چیز به خوبی تمام شده .برای خواب بعد از ظهرش هم اصلا شیر نخواست.امیدوارم بهش خیلی سخت نگذره...

 

 

- این متن را هم در کتاب چگونه با فرزند خود گفتگو کنیم خواندم که به نظرم در هر رابطه ای می تونه کاربرد داشته باشه:

زمانی که بین ما درگیری وجود دارد ما به هیچ عنوان نباید نیروهای خود را بر ضد یکدیگر به کار گیریم و نگران این باشیم که چه کسی پیروز می شود و چه کسی مغلوب.در عوض ما باید نیروهای خود را صرف جستجوی یافتن راه حلی کنیم که پاسخگوی نیازهای ما به عنوان یک فرد خواهد بود.

 

 

پ.ن1:دکتر خانم شین بهش گفته که گرفتن بچه از شیر مادر براش مثل ترک سیگاره.

پ.ن2: آیا دکتری گفته که گرفتن بچه از شیر مادر برای مادر حکم چه ترک اعتیادی را داره؟

پ.ن 3: چقدر هوا این روزها عالیه!

 


مانا