طعم بيادماندنی


قانون سرسره

- یادم رفته بود و شایدم قانون جدیدیه این قانون سرسره.این قانون میگه توی سرسره بازی هرکس قدرت و زور و عکس العمل سریعتری داشته باشه می تونه وقت سرسره بازی از بقیه جلو بزنه!گاهی حتی هل بده!

این قانونیه که مربی یک play house به من یاد آوری کرد و گفت همیشه بچه های کوچک تر توی سرسره بازی به مشکل بر می خورند! تا حالا چندبار شایا  وقت سرسره بازی با بچه های 4 و 5 ساله به گریه افتاده.توی این مدت به جز 2 تا بچه  که دیدم هوای بچه های کوچک تر را داشتند بقیه رعایت یک بچه 20 ماهه  را نمیکنند و هل می دهند و ...

راستی وقت یاد دادن رعایت قانون به بچه ها چه زمانیه؟وقتی دیگه سرسره بازی نمیکنند؟!!

 

- شایا عاشق سرسره جام جمه.هر بار که از اون بالا میره و سر می خوره با چشمهای پر از غرور به من نگاه میکنه که یعنی ببین چقدر خوب کارم را به تنهایی انجام میدم. و منتظر لبخند من میمونه تا کارشو دوباره و دوباره تکرار کنه. می دونم که جند ساله دیگه از من و منوچهر میخواد که سر جا مون بشینیم  تا اون به راحتی بازیشو بکنه و چند ساله بعد احتمالا وقتی میره اونجا دلش نمی خواد ما دورو برش باشیم! برای همین تا وقت دارم  نزدیکش میمونم و بهش لبخند میزنم.


مانا