طعم بيادماندنی


شادی

- دیروز توی یک کارگاه مربوط به " شادی در خانه" شرکت کردم.کلاس خوبی بود و مدرس باسوادی داشت و موضوعاتی درمورد تعریف شادی و علل موثر بر شادی ، عوامل از بین برنده شادی ، اصول روانشناسی شادی و ... برامون روشن شد.از کلاس که به خانه برگشتم شایا خوابید و من اتفاقا برنامه oprahرا دیدم.راجع به یک استاد دانشگاه  بود که به خاطر سرطان فقط چند ماه وقت زندگی داشت و آخرین سخنرانی کلاسش را راجع به خودش و زندگی ،توی برنامه نشان داد.گاهی فکر میکنم که هزارتا درس و کلاس و کتاب نمی تونه به اندازه تجربه" یک نفر"روی آدم تاثیر بگذاره.این آقا 3 تا بچه کوچک داشت با قلبی بزرگتر ازآنچه که بشه تصورش کرد.در یک کلام "خوشحال "بود. از آنچه تا به حال انجام داده و آنچه اکنون داره.یکی از حرفهاش که خیلی به دلم نشست این بود:

جای انسان ها را با اشیا عوض نکنید.

اولین ماشینی که برای خودم خریدم خیلی شیک و گران قیمت بود.خواهرم دو بچه کوچکش را پیش ماشین آورد و بهشون گفت که باید خیلی مواظب ماشین باشند تا روش خط نیفته و کثیف نشه و... .همون موقع من یک بطری سودا را باز کردم و روی صندلی عقب ماشین خالی کردم. و به بچه ها نشون دادم که این فقط یک ماشینه.مهم اینه که شما احساس خوبی در اون داشته باشید . برای من احساس خوبی که خواهرزاده هام از بودن با من داشتند خیلی بیشتر از کثیف شدن یک ماشین اهمیت داشت.

-         شایا چند روزه عادت کرده از حدود یازده و نیمه شب که میریم بخوابیم به مدت یک تا دوساعت توی تخت بازی میکنه و داستان تعریف میکنه و بلند بلند شعر و آواز می خوانه. و اینقدر بامزه می خونه که در اوج خوابم نمی تونم جلوی خنده ام را بگیرم.گاهی هم می ایسته و با ریتم شعرش ،خودشو می اندازه روی من یا منوچهر! آواز خواندنش را هم با بلندترین تن صدایی که از حلقش در میاد می خونه! وقتی ازش می خوام که کمی یواشتر بخونه چون همه خوابیدند یک مصرع شعرش را آرام می خونه و به انتهای شعر که میرسه کلمه آخر را داد می زنه!

من در همینجا از همسایه پایینی خانه مون معذرت می خوام. درسته که اینجا را نمی خونه و منو نمی شناسه و فکر می کنم که چون خودش هم چند تا بچه داره ما را درک میکنه.ولی باز هم اگر آوازهای نصفه شب پسرم این چند شبه باعث اذیتتون شده ، متاسفم! و باز هم متاسفم که توی زندگی آپارتمان نشینی خوشحالی و شادی یک خانواده می تونه  باعث ناراحتی خانواده دیگه ای بشه.


مانا