طعم بيادماندنی


سفر- فرانکل و رقص!

-         باورم نمیشه که دیروز ویزامون درست شد و فردا داریم برای 10 روز میریم مسافرت و من هنوز جمع و جور نکرده ام!تا حالا با شایا مسافرت 10 روزه نرفته بودیم و من میدانم که 10 روز در هتل ماندن برای بچه کار آسانی نیست و فقط امیدوارم که بهش خوش بگذره.

-         این هم قسمتی از نظریه فرانکل راجع به سرنوشت انسان که به نظرم باز هم تاکیدیه بر اینکه انسانهای شاد زندگیشونو برده اند:

به نظر فرانکل انسان در هر موقعیتی(چه خوب و چه بد) آزاد است که واکنش خود را انتخاب کند و هیچ کس نمی تواند این آزادی را از او بگیرد.

انسان در یک موقعیت بسیار خوش حتی می تواند نصمیم بگیرد که از موقعیت غمگین و آزرده شود و برعکس در برابر هولناکترین اتفاقات نیز می تواند تصمیم بگیرد که واکنش آرام ، صبورانه و بالغ گونه از خود نشان بدهد.تصمیمی که فرد می تواند در موقعیت های مختلف بگیرد در حقیقت آن آزادی است که فرانکل به آن معتقد است.

 

پ.ن: به لطف خانواده  مارانا ها و جناب آقای ب و همسر محترمشان، من  و منوچهر بعد از مدتها توانستیم یک آهنگ طولانی را با هم برقصیم! خیلی ممنون


مانا