طعم بيادماندنی


رفتار های محبت محور

این نوشته برداشتی آزاد از کلاس رفتار با کودک - آقای سلطانی است:

بزرگترین نیاز کودک محبت است.تا جایی که تحقیقات نشان داده که تعدادی از  بچه هایی که در دوران نوزادی در آغوش گرفته نمیشوند بدون دلیل دیگری میمیرند.

رفتار های محبت محور:

- بازی: بهترین ابراز محبت به کودک بازی است. 10 دقیقه با کودک بر روی تخت بالا و پایین بپرید، مثل این است که 10 دقیقه پشت سرهم به او گفته اید که دوستش دارید.البته برای کودک زندگی بازی است و درنتیجه اگر ما قواعد بازی مورد علاقه کودک را در زندگی پیاده کنیم، بزرگترین نیاز کودک را برآورده کرده ایم.

- نوازش: دومین رفتار محبت محور نوازش است. تا می توانید بچه ها را نوازش کنید.تا دو سالگی بچه ها مدام در آغوش پدر و مادر باشند و حتی با آنها تماس پوستی داشته باشند تا احساس امنیت کنند.

- نوازش چشمی:نگاه ما به کودک خیلی مهم است.با احساس به بچه ها نگاه کنیم.آنها را ببینیم.وقت حرف زدن به چشمشان نگاه کنیم و همیشه با صورت خندان. وقتی با بچه ها حرف می زنید کار های دیگرتان را متوقف کنید.به تلویزیون نگاه نکنید! روزنامه نخوانید! ظرف نشویید! فقط به چشم بچه نگاه کنید

- نوازش کلامی: بچه ها را همیشه شاد و خوشبخت ببینیم و با آنها بدین گونه صحبت کنیم.حرفهای زیبا بزنیم.پشت هر کلمه ما چه احساسی داریم.کودکان احساسات ما را درک میکنند.مواظب جملاتمان باشیم.

لازمه این نوع برخورد ، احساسات خودمان است:

چقدر خودمان را نوازش میکنیم؟چقدر به چشم خود نگاه میکنیم؟ آیا با خودمان مهربانیم؟آیا با همسرمان در طول روز نوازش پوستی داریم؟ چشمی چطور؟ آیا نگاه عاشقانه به هم میکنیم؟آیا از کلمات زیبا  و آرام بخش استفاده میکنیم؟ چه گفتگویی در خانواده ما جریان دارد؟ غر زدن؟گله؟شکایت؟غیبت؟

یادمان باشد که بچه ها آن چیزی می شوند که ما هستیم و نه آنچه که ما می خواهیم.

 

 

 


مانا