طعم بيادماندنی


کو گوش شنوا؟

-       یک مطلب جدید راجع به  عادت  یاد گرفته ام.اگر می خواهید چیزی جزو عادتهای شما شود باید 21 روز به صورت مداوم انجامش دهید تا در مغز به عنوان عادت پذیرفته شود.مثلا وقتی می خواهید ورزش را  شروع کنید اگر بخواهید 3 بار در هفته و هر بار 2 ساعت انجامش دهید ممکنه 10 روز بعد از سرتان بیفتد، درصورتیکه اگر قرار بگذارید از زمان خیلی کم شروع کنید(مثلا 15 دقیقه) ولی هر روز این کار را ادامه دهید و به 21 روز برسانید ،ورزش کردن جزو عادات شما در آمده است. و کاری را اگر 6 ماه به طور مداوم انجام دهید ترک کردن آن بسیار سخت میشود.

-         مطلب بالا را چند روزه دارم به خودم میگم بلکه ورزش کردن را شروع کنم ولی کو گوش شنوا؟

شایدم از فردا شروع کردم.شاید...

- عشق به زندگی را در کودکان تقویت کنید:

در سالهای اول زندگی هرگز درباره حوادث بد،ناگوار و تلخ صحبت نکنید.مراقب فیلم ها،برنامه های تلویزیونی و اخباربد باشید و از انسانهای دیگر به بدی یاد نکنید.

- نکته: اگر کسی حقیقتا می خواهد زندگی را برای خود تلخ کند،کافی است یاد بگیرد خودش را با دیگران مقایسه کند!                                  ازکتاب ارتباط بدون خشونت

 

 


مانا