طعم بيادماندنی


دوست داشتن يا دوست نداشتن مساله اين است؟

- تا حالا شده از یک چیزی خیلی خوشتون بیاد و همان موقع ازش بدتون هم بیاد؟

من با ساندویچ های رست بیف پدر خوانده این احساس را دارم.دلم سخت هوسشون را میکنه و بعد که با یک عالمه نان سیر دار می خورمشون با خودم درگیر میشم که این همه کالری را چرا ریختی توی شکمت!!   (واقعا بعد از خوردنشون سنگین میشم.)

 

منوچهر عزیزم مرسی از مرخصی استراحتی  که دیشب به من دادی.خیلی بهش احتیاج داشتم.

دیشب از 9.5 شب رفتم که بخوابم!بعد از مدتها وقت شد ذهنم را پرواز بدم به اونجاهایی که خیلی دوست داشتم.

- شایا بازی " تکرار"ش قوی تر شده.هر مطلب جدیدی را که میشنوه شاید 10 تا 15 بار عین همون کلمات را باید براش تکرار کنم.البته کاملا می فهمم که با چه دقتی گوش میده و داره نک نک کلمات را ضبط میکنه.این روزها گوشم پراست از" مانا بگو" " دوباره بگو" " دوباره بگو" " دوباره بگو"...

دیروز بازی تکراری ما این بود که شایا و من باید از روی پله ( کوسن های افتاده روی زمین) رد میشدیم و بعد شایا می افتاد توی آب!! و بعد من کمکش میکردم و درش میاوردم و چون سرش خیس شده بود میرفتیم و موهاشو سشوار میکشیدیم!!و بعد دوباره...

 

آموزش آدب:                           از کتاب رابطه بین والدین و کودکان  دکتر هایم جینات

ادب برای کودکان از این طریق کسب میشود که کودکان با والدین خود همانندی کنند و نیز از راه تقلید به دست میاید.تحت تمام شرایط ادب باید مودبانه به کودک آموخته شود.

مثلا وقتی کودک در مهمانی فراموش میکند که سلام یا خداحافطی کند و یا بگوید متشکرم،و والدین آن را در حضور دیگران به کودک یاد آوری میکنند،این کار والدین خودش بی احترامی و بی ادبی است!!!

 


مانا