طعم بيادماندنی


عشق درونی

-         امروز هوا آفتابیه.من عاشق روزهای آفتابیم.

-         باز هم مثل همیشه منوچهر منو در روز ولنتاین سورپریز کرد. با وجود اینکه هر سال سورپریزم میکنه ، هنوز غافلگیر میشم.

-         امروز توی آشپزخانه بودم که صدای غرغر شایا در اومد.رفتم،نشستم پهلوش روی زمین و گفتم: دلت چی می خواست که گریه می کردی؟ همانطور که مشغول بازیش بود گفت: مانا را!

-         دیشب در برنامه دکتر هولاکویی چند تا مطلب عالی یاد گرفتم که خیلی به کارم میاد:

اول اینکه عشق در وجود انسان یا تا 8 سالگی نهادینه میشه و یا اگر نشد ، بعد از 18 سالگی میشه طی مراحلی عشق را درونی کرد.و متاسفانه اکثر انسانها عشق واقعی را در وجودشان ندارند.

 

روش های نهادینه کردن عشق در بچه ها :

 1-     مادر و پدر همدیگر را دوست داشته باشند و رابطه شان بر اساس محبت و مهر باشد.

2-     والدین ،کودک را بر اساس عشق بدون شرط دوست داشته باشند.یعنی کودک بداند که محبت والدین به خاطر وجود خودش و ارزش خودش است و ربطی به کارهای خوب و بد او ندارد.

3-     به نظر کودک در خانه اهمیت داده شود و به اندازه سهمش حق انتخاب داشته باشد.مثلا در یک خانواده 5 نفره  در حدود 20 در صد مسایل طبق نظر کودک باشد.(مسلما  با توجه به سن کودک)

4-     در خانه همه چیز بر اساس مهر و محبت باشد.روابط، آموزش و .... در این خانه ها دشمنی  جایی ندارد. چه با اعضای خانواده، چه با همسایه ها و چه با غریبه ها و تمام روابط بر پایه مهر و محبت بنا شده است.  در این خانه ها کسی فرمان ده نیست و قدرت در دست یک نفر نیست.

در این صورت عشق در کودک درونی میشود.

 

مطلب بعدی هم که خیلی منو به فکر برده ، باشه در پست بعدی!!


مانا