طعم بيادماندنی


وسوسه

      -         برو یک سر بهش بزن

-         به چه دردم میخوره؟ که چی؟

-         برو یک نگاهی بکن

-         نمی خوام .قرار گذاشتیم که نگاه نکنم

-         حالا شاید تعدادشون بیشتر از هفته قبل باشه.

-         باشه که باشه.به من چه!چه تفاوتی داره؟

-         می خوام ببینم چند نفر این پستتو خواندن؟

-         ...

-         برو دیگه .یک نگاه کن.مگه چی میشه؟

-         توی زندگی من که تاثیری نداره.20 نفر بخونن یا 200 نفر .چه فرقی میکنه؟... باشه .همین یک دفعه ولی مطمئن باش که نباید در گیر تعدادشون بشیم!

.

.

  نمی دونم چه خاصیتی داره این" آمار وبلاگ" که  هر دفعه چشمم بهش می افته باید برم چک کنمش.

برای بهاره نوشتم که" برای دل خودت بنویس."هنوز نمی دونم که برای دل خودم می نویسم یا برای بقیه؟


مانا