طعم بيادماندنی


پاسخی به چند کامنت

به بهانه یک کامنت:

 

" بچه دوم؟؟ مانا جون واسه اون هم می خوای سه سال تو خونه بشینی؟؟ حیف اون درسی که خوندی نیس؟؟ بیشتر رو این موضوع فکر کن ..."

 

نمی تونم پسرم را با پروژه مقایسه کنم.نمی تونم فکر کنم اگه اون نبود من چند تا پروژه بزرگ کار میکردم.نمی تونم بگم که اگه الان سر کار میرفتم مسولیتم چنین بود و حقوقم چنان بود و با آمدن او اینها از من گرفته شد.

 

با آمدن شایا خوشبختی من کامل شد.با آمدن شایا من رشد کردم.با آمدن شایا من مفهوم جدیدی از لذت را کشف کردم.با آمدن شایا من یاد گرفتم که بلند بخندم.با آمدن شایا من یاد گرفتم که زیباییها را ببینم.

 

حیف نیست اگه سر کار میرفتم ؟...

 

کار همیشه هست .سال دیگه . 3 سال دیگه .فوقش به جای 60 سالگی در70 سالگی بازنشته میشوم.هیچ وقت به خاطر جاه طلبی " حرفه ای "تصمیماتی برای " زندگی " ام نمی گیرم.

  **

کی گفته؟

 

کی گفته  هر چیزی را که می خونید یا می شنوید باید بپذیرید؟

 

من نگفتم  مطالبی که" من" در مورد پرورش کودک می نویسم همه اش درسته.

 

من نگفتم  هر کاری دکتر هولاکویی میگه، با بچه تون همون کار را بکنید.( خودم  هم همه اش را اجرا نمی کنم)

  

من میگم" امروزه"  اصول پرورش کودک در اکثر نظریه ها مثل همه  .جزییاتش ممکنه فرق داشته باشه.

 

من میگم اینقد رمطالعه کنیم تا بفهمیم چه کسی حرفش از روی اصول علمیه و کی نیست

 

من میگم اینقدر سطح دانشمون را بالا ببریم که مطمئن باشیم چند درصد از حرف های فلانی کاربردی اند و چند درصد با اصول ما همراستا نیستند

 ** 

پانوشت: ( از سی دی دکتر هولا کویی) :

 

"مردان بزرگ" روزی ده هزار کلمه بکار می برند. بچه های 4 ساله روزی پانزده هزار کلمه بکار می برند!   

  

مانا