مخخخخ قدیمی - می خوام جدید

آنیتا جمله های ٢ کلمه ای اش را شروع کرده

شیر می خوام.

آب بازی می خوام.

تاب بازی می خوام.

 اینو  می خوام.

می خوام.

به منوچهر می گم خدا به آینده ما رحم کنه. دخترمون از " می خوام" شروع کرده!!!

/ 3 نظر / 28 بازدید
داریوش تنها

عجب بچه زیادی خواهی هست همه می گن مامانو بابا این دنیا رو می خواد

Marsina

خدا به دادتون برسه[قهقهه]

خاطرات سوتر وومن

سلام سيلام سولام سالام با يكي ديگه از خاطره هاي خنده دارم به روز شدم