سفر های دانشگاه

خانم شین عزیزم.منو بردی به خاطرات سفر های دانشگاه:

یادته کاشان کنار جدول خیابون می نشستیم و شام می خوردیم؟بچه ها که " قربانی " را انداختند توی آب.استاد بیچاره که بلوزشو آویزون کرده بود تا خشک بشه و باد بلوزشو برد!!اسکیس ها مون یادته ؟ با ذغال روی شاسی های بزرگ  میکشیدیم و چقدر کیف می داد." مهران " که در بازار منو اذیت کرد و فرستادم توی حمام مردانه.مسول حمام که دنبالم داد میزد  " خانم نرو!".شعر هایی که توی اتوبوس می خواندیم" سیما جانم"" گل گل گل گل از همه رنگ..."" نازی شیطون و بلا"یک شعر هم برای راننده اتوبوس می خوندیم که خوشش میومد و مدام دور یک میدون می چرخید.چی بود؟هندونه خوردنمون وسط جاده توی باد.عکس هامون که بهاره با اون روپوشش چقدر س - ک - س ی افتاده بود!

ماسوله که برام پر خاطره است.چقدر خوش گذشت.یادته از دره داشتم میافتادم پایین و تو و بهاره خوشحال نمی خواستین ژست عکس تون بهم بخوره!! یادته بهرنگ بهم زل زده بود ولی خم نشد که دستمو بگیره!بعدا گفت که من دیدم کار از کار گذشته!یادته منوچهر چطوری پرید و دستمو گرفت و آوردم بالا و گفت: چقدر سبکی! منوچهر عزیزم .متاسفم که دیگه اونقدر سبک نیستم!! (اون موقع 46 کیلو بودم).منوچهر یادته هر دومون تا یک ساعت بعد می لرزیدیم. توی اتوبوس من شعر سهراب را خوندم" و منوچهر و پروانه و شاید همه مردم شهر...." و پچ پچ پسر ها شروع شد که مانا شعر را برای منوچهر خوانده!

خانم شین یادته نصفه شب از شدت سرما اومدی کنار وحیده خوابیدی و اون هم تمام پتو مون را روی تو انداخت و من تا صبح از سرما لرزیدم!!یادته پسر ها امیر را باند پیچی کردن و انداختنش جلوی در اتاق ما!سفر دوم به ماسوله کی بود؟اون پسر های سال بالایی که حرصمون را در میاوردن؟ (جناب هرمس خدای نکرده از دوست های شما که نبودن؟!) توی اتاق 10 نفر بودیم و 4 تا تخت! دماغ تو رفته بود توی چشم طاهره یا چشم طاهره رفته بود توی دماغ تو؟!!تمام شب رقصیدیم و رفتیم پشت پرده لباسامون عوض کردیم و صبح فهمیدیم نصف ماسوله  دیشب اومده بودن توی میدونی که به اتاق ما دید داشت، ما را نگاه کرده بودن!!

توی قطار تا خود تبریز یادتونه بع بع کردیم و خندیدیم.از " حالا بریم بخوابیم"چه خبر؟ احتمالا الان بچه اش به دنیا اومده...الان یادم اومد. یادتونه رفتیم کرمان ورزش باستانی دیدیم؟خودشون می گفتن که تا حالا هیچ زنی وارد این سالن نشده."جدی" اومده بود کنار دختر ها نشسته بود تا پسر ها یک وقت ما را دید نزنن!!

بهاره یادته تو سلطانیه "تای چی "می کردیم؟چه کویر دلچسبی بود.

وای زنجان.سه روز من لب به غذا نزدم از بس توی دماغم بوی پهن جمع شده بود.روز چهارم از روستایی ها ماست گرفتیم و با نون، مورچه ها را از توی ماست کنار میزدیم و از گرسنگی نون و ماست می خوردیم.گاوه را یادته چهار نعل دنبالمون کرده بود؟ حموم زنانه  روستا که همگی ل  خ  ت مادر زاد وایستاده بودن و زل زده بودن به ما 4 نفر  با روپوش و مقنعه ؟چقدر عروسی رفتیم و براشون رقصیدیم!

چه آواز هایی خوندیم توی قایق در مسیر قشم به بندر عباس.چقدر خندیدیم روی داربست مسجود کبود تبریز که مامانم زنگ زد که کجایی؟ و من گیر کرده بودم بالای داربست و نمی تونستم بیام پایین.یادتونه پشت در اتاق یک سنگ بزرگ می ذاشتیم تا کسی نتونه بیاد تو؟منوچهر و مهران با سنگریزه می زدن به شیشه اتاق تا بریم و در را باز کنیم.تهرانی که تمام نان ها را زد به نفت های روی بخاری!روستای کندوان که چقدر خوش گذشت.چه شنایی کردیم با لباس در مشهد!چقدر درهای خانه های یزدی ها را زدیم و التماس کردیم برای یک ساعت رولوه!چقدر مردم را روی سی و سه پل سرکار گذاشتیم!!

چقدر خندیدیم و خندیدیم.چقدر رقصیدیم و خواندیم.چقدر گفتیم و شنیدم.دیگه از این بهتر نمیشد .چه دوران خوبی بود سفر های دانشگاه 

/ 28 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خانم شین

من تازه فهمیدم این خوا...ری که مانا نوشت چیه!! چقدر من فکرم خرابه! متاسفم.

خاتون

خوش به حالتان که اینقدر در دوران دانشجویی به سفر رفته اید.[لبخند]

سر هرمس مارانا

حالا ما که حافظه ی مافظه ی درست و درمانی که نداریم ولی کی؟ کى؟ کجا؟ ما؟ ماسوله؟ سال بالایی؟ حرص مردم را درآوردن؟ عرق خوری در گورستان؟ ادامه عرق خوری ته اتوبوس؟ شعرهای بی ادبی خواندن؟ آن هم ما و رفقای مان؟ شما باورتان می شود؟ چه حرف ها می زنید ها!

طاهره

چقدر این پستت مزه داد...یادش بخیر انگاری همه چی دیروز اتفاق افتاده...دلم باتون خیلی تنگیده

مانا

به خانم شین: سی دی هاشو از خودم باید بگیری![چشمک]ببینم اون موقع چی میگی؟اگه بهت دادم[زبان] به فرزانه: آره خوب قدر این را که منوچهر هم در تمام این دوران با من بوده می دانم[لبخند].گذشته همیشه توی ذهن ماست.سعی کن از حال لذت ببری[گل]

مانا

به هرمس مارانا: عرق می خوردین ته اتوبوس؟؟ ما چقدر ساده بودیم میگفتیم اینا چرا اینجورین!![خنده]

بهاره

مانا جان یادم میاد، یادش به خیر. البته اون سفر ماسوله من هم نفهمیدم که اوفتادی، بعدا تو فیلم سفر متوجه عمق فاجعه شدم [سبز] آخ یادش به خیر، مخصوصا لباس عوض کردن پشت پرده تو ماسوله و سالاد اولویه های پسر پز اون سفر [نیشخند]. مخصوصا اون شب که تو تبریز گشنه بودیم و تهرانی هم همه نونهامونو زد به بخاری و نفتاش و ما هم چارهای نداشتیم و همشونو خوردیم. صبحش که مهران و منوچهر نون سنگگ تازه و عسل و سرشیر گرفتن یادت میاد. مارا بگو تازه فهمیدیم این سال بالایی ها داشتن ته اتوبوس عرق میخوردن. [زبان]

بهاره

هرمس جان در راستای خاطرات نوستالوژیک و افشاگرانه یادت میاد ترم اول که اومده بودی موهات اصلاح بچه خوبا رو داشت و تجسم بچه مثبت بودی؟ یادمه چند سال بعدش موهات بلند بود و تجسمات خداگونه ات داشت کم کم خودشو نشون میداد. [عینک]

آمیتیس

مانا ی عزیزم... یادته ماسوله رفته بودیم؟ من و تو و بهاره با هم روی یه تخت خوابده بودیم چون از همه باریک تر بودیم؟!!![چشمک] بعد من نصفه شب از خواب پریدم و موهای خوشگل تو توی صورتم بود و یه بوی خوبی می داد... هنوز هم خیلی از موهات خوشم می آد... گمونم همه خوششون می آد.