چونه

یک دستم زیر چونه امه و وقتی دستم زیر چونمه یعنی چیزی برای نوشتن ندارم.

چونمه؟ کلی به ابن کلمه خندیدم!!چونمه.چونمه.چونمه.

 

-         امروز خیلی بهم خوش گذشت.با وجود اینکه  منوچهر خیلی خسته بود و زود خوابش برد.

-         با اینکه شایا غذا نخورد

-         با اینکه baby tv مون قطع شده بود.

-         با اینکه می خواستم برم دیدن مامان بزرگم و نتونستم برم

-         با اینکه ورزش نکردم

-         با ابنکه یک فکر قلنبه توی ذهنم بود و نمی تونستم براش تصمیم بگیرم.

-         با اینکه فشار مامانم افتاده بود پایین

-         با اینکه بابام هنوز درد بعد از عملش خوب نشده

-         با اینکه دوستم  گفت می خوان مهاجرت کنند

 ولی امروز خیلی روز خوبی برای من  بود.خیلی خوش گذشت...

 

 

امروز شایا در پارک کلی آب بازی کرد

امروز با شایا خیلی  رقصیدیم

امروز قدر دوستانم را بیشتر دونستم

امروز با مامانم بعد از مدتها یک ساعت گپ زدم

امروز با شایا خونه بازی کردیم

امروز نقاشی یک دلفین کشیدم که شایا براش پنجره گذاشت

امروز شام از بیرون گرفتیم!

امروز با شایا کلی شعر خوندیم

امروز احساس آرامش بیشتری داشتم

امروز بالاخره تصمیم ام را گرفتم

 

 

 

/ 14 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نادر

پس دیگه شایا خواهر دار شد؟

فرزانه

سلام دوستم من برگشتم . آمدم این را بگم تا بعد برم بخونم ببینم چی نوشتی توی این مدت که من نبودم .[گل]

فرزانه

سلام دوستم من برگشتم . آمدم این را بگم تا بعد برم بخونم ببینم چی نوشتی توی این مدت که من نبودم .[گل]

فرزانه

سلام دوستم من برگشتم . آمدم این را بگم تا بعد برم بخونم ببینم چی نوشتی توی این مدت که من نبودم .[گل]

فرزانه

ای داد ای بیداد . این که دوباره ، سه بار آپ شد .خدایا من رفتم و برگشتم این درست نشد که نشد . به خدا من بی سواد نیستم ها، سه بار ارسال نمی کنم ولی نمی دونم چه مرگش شده، مانا جون خودت اضافی هاش را پاک کن اگر می دونی چی کار کنم درست بشه بگو ، این طوری کامنت گذاشتن برام خیلی سخت می شه [ناراحت]

فرزانه

ای داد ای بیداد . این که دوباره ، سه بار آپ شد .خدایا من رفتم و برگشتم این درست نشد که نشد . به خدا من بی سواد نیستم ها، سه بار ارسال نمی کنم ولی نمی دونم چه مرگش شده، مانا جون خودت اضافی هاش را پاک کن اگر می دونی چی کار کنم درست بشه بگو ، این طوری کامنت گذاشتن برام خیلی سخت می شه [ناراحت]

فرزانه

ای داد ای بیداد . این که دوباره ، سه بار آپ شد .خدایا من رفتم و برگشتم این درست نشد که نشد . به خدا من بی سواد نیستم ها، سه بار ارسال نمی کنم ولی نمی دونم چه مرگش شده، مانا جون خودت اضافی هاش را پاک کن اگر می دونی چی کار کنم درست بشه بگو ، این طوری کامنت گذاشتن برام خیلی سخت می شه [ناراحت]

نازی

سلام مانا جان. روز خوبت مبارک. همه را ول کردم و در رقص با شایا و گپ با مامانت از شادی شنا کردم. شاد و سربلند باش مانای به یاد ماندنی.

ماه رقصان

وای مانای عزیزم لذت می برم از خوندن نوشته هات. از اینکه ایقندر مثبت و خوبی...