استنتاج منطقی

 شایا در فوتبال طرفدار تیم پرتقاله.

چرا ؟

آخه میوه پرتقال خیلی دوست داره!

 

/ 2 نظر / 25 بازدید
پويان

سلام زيبا بود . با "روش برقراري ارتباط موثر" بروزم خوشحال ميسم بياي و نظرتو بگي منتظر حضور گرمت هستم

پويان

سلام زيبا بود . با "روش برقراري ارتباط موثر" بروزم خوشحال ميسم بياي و نظرتو بگي منتظر حضور گرمت هستم