بعضی بچه ها!

چند روز پیش زنگ آیفون خونه را زدند.صورت کپلی پسر 9-10 ساله همسایه تمام مانیتورآیفون را پوشانده بود.فهمیدم زنگ ما را اشتباه زده.اومدم گوشی را بر دارم بهش بگم، که منو با مامانش  اشتباه گرفت و بی هیچ مقدمه ای گفت: یه هزاری رد کن تو آسانسور بینیم!!!

پ.ن:این وبلاگ بریم بازی را که خانم شین برای تمام مامانا و بچه ها راه انداخته حتما سر بزنین.

 

 

/ 8 نظر / 5 بازدید
خانم شین

وايييی! يکی از دوستای ما يه بار زنگ خونه شون رو زد به مامانش گفت : مامان من ديکته ۱۷ شدم. بيام بالا؟

خانم شین

در ضمن برای وبلاگ - بريم بازی -جدا به کمک احتياج دارم. کمک می کنی؟

آناهيتا

آدم می مونه حيرون از اينهمه ادب و تربيت

نازی

سلام. من خيلی توی آسانسور پول برای آژانس بچه هام گذاشتم، اما هيچوقت اينطوری تقاضا نکرده بودند! البته من قضاوت راجع به ادب و تربيت آن بچه و يا مادرش را فقط با شنيدن يک جمله عادلانه نميدانم. بچه های من با استانداردهای ارتباطی متفاوت تری از جامعهء ايران با من حرف زده و ميزنند و نزد من هيچ چيزی نيست که نگويند (البته راجع به دخترها زياد پيش من حرف نمی زنند و يا بعضی ماجرا ها را سانسور می کنند) و اين باعث ميشود که کسانی که شاهد ارتباط ما هستند بعضا فکر کنند که آنها بی تربيت هستند. اما من فکر می کنم ادب ظاهری اهميت بسيار کمتری از صداقتی و آرامشی دارد که بچه با آن با مادر خود حرف ميزند. لفظ قلم بودن بهتر است يا بدون مهار معيارهای ادب و رودربايستی و سياسی کاری حرف زدن؟ اصل ماجرا کدام است؟ من سالهاست که سه چيز را عطايش را به لقايش در خصوص ارتباطم با بچه هايم بخشيده ام: ۱. ظاهرشان...هر چه ميخواهند بپوشند و مويشان را هر کار می خواهند بکنند،چون پافشاری من روی ظاهرشان هم مرا به حيطهء شخصی آنها ميبرد و زور می گويد و هم در واقع بی اثر و بی دستاورد است. ۲. نظم و ترتيبشان در اطاقشان...(ادامه دارد)

نازی

...انقدر سر قضيهء نظم و ترتيب در اطاقشان کشمکش کرديم، يک روز ديدم تمام ارتباط ما شده حرف زدن راجع به اين قضيه که باعث نارضايتی من و برخوردهای نالازم و تند بود. اطاقشان اطاق آنهاست و من ميتوانم آنجا نروم و با بستن در، آن را اصلا نبينم. ۳. مکالماتشان با من...ميشود فشار آورد تا به من بگويند شما و فعل های درست صرف کنند و به اصطلاح حرمت من را نگه دارند. اما ممکن است چيزی، حرفی، فکری را نيز اينطوری سانسور کنند که دانستنش و درکش بسيار مهم باشد و من با اين فشار آنها را وادار به سکوت يا حذف يا سانسور می کنم. برای کسانی که نظاره گر هستند، بنا براين ممکن است بچه های من بی ادب، تابلو، و نا منظم بيايند. اما برای من آنها صادق و شفاف هستند و من ميتوانم آنها را بهتر ببينم و کمک کنم و در این شفافیت، من آنها را مهربان، صادق، و وفادار به خانواده میبینم. اميدوارم توانسته باشم خوب بيان کنم مانا جان. البته بچه های من دیگر بچه نیستند و آن کارها که باهم کردیم، الان آنها را دو همخانه و رفیق من کرده که از همزیستی با آنها (هر جقدر هم شلخته هستند) مغرور و خوشحالم. شاد باشید عزیز من.

مانا

مرسی از کامنتها شين جان و آناهيتا جان و مثل هميشه مرسی از راهنمايی تون نازی جان. البته من نمی خواستم راجع به ادب اين پسر حرف بزنم.راستش بعد از اين اتفاق يک ربع داشتم می خنديدم و داستان را هم با خنده برای شوهرم تعريف کردم.و اصلا از قضاوت کردن خوشم نمی آيد

مانا

راستی در مورد اين پانوشت بايد همين جا از تمام باباها معذرت خواهی کنم.درستش اين است:وبلاگ بازی برای تمام مامانا و باباها و بچه ها

نازی

سلام. من بامزگی قصه را فهميدم و خنديدم و چون اونشب خيلی حوصله داشتم، برای شما کامنت طولانی تری (که شايد خيلی هم مرتبط نبود) گذاشتم. اميدوارم توی ذوقتون (که خيلی هم خوش می باشد) نزده باشم. شاد باشيد مانا جان.