تو بگو!!

از بازی های مامان و پسر چهار ساله اش!

.

.

 

شایا:  بیا بازی

مانا: چه بازی؟

شایا: تو بگو.

مانا: رابین هود

شایا: نه!

مانا: آتش نشان سام

شایا: نه!

مانا: پس چی؟

شایا: پاندا کونگ فو کار

مانا: باشه.من ببری

شایا: نه! تو همه ، من تایلانگ

مانا: باشه.چه اتفاقی بیفته؟

شایا: تو بگو.

مانا: مثلا ببری و پاندا می خواهند بروند پیک نیک

شایا: نه! مثلا می خوان برن سوار موشک بشن

مانا: باشه .مثلا پاندا خلبانه

شایا: نه! ببری خلبانه

مانا : باشه.

مانا در نقش ببری: پاندا بیا سوار موشک شو.می خوایم بریم ایستگاه فضایی .

شایا: نه! می رن ماه

و این بازی به همین ترتیب ادامه دارد....

/ 3 نظر / 31 بازدید
بهناز

مامان خوشگل با حوصله[ماچ]

بهاره

جالبه! گویا شایا با وجود این که نظر خاصی نداره , نظرات مهمی داره[راک]